Hệ thống luận võ trong OMG 3Q

Hệ thống luận võ trong OMG 3Q là một hệ thống xếp hạng thông qua việc khiêu chiến với người chơi khác, lực chiến càng cao thì xếp hạng càng cao. Có thể nói, luận võ chính là chiến trường để các anh hào trong game phô trương sức mạnh của mình.

Hệ thống luận võ trong OMG 3Q

Trong luận võ có thể xem được danh sách 3 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng và danh sách 7 người chơi xếp hạng cao hơn bản thân cùng 3 người chơi xếp hạng thấp hơn bản thân.

Hệ thống luận võ trong OMG 3Q

Sau khi nhấn vào “Chiến Đấu”, nếu thắng được người chơi đứng trước trong bảng xếp hạng thì có thể thay thế được vị trí của người chơi đó trong bảng xếp hạng.

Hệ thống luận võ trong OMG 3Q

Hệ thống luận võ trong OMG 3Q

Ngoài vật phẩm rơi ra sau mỗi trận chiến thắng, các bạn còn có cơ hội lật thẻ bài để nhận được vô số phần thường hấp dẫn.

Hệ thống luận võ trong OMG 3Q

Mỗi ngày vào lúc 10:00, hệ thống sẽ dựa vào bảng xếp hạng để phát thưởng luận võ, có thể nhận được Nguyên Bảo và Công Huân. Công huân có thể dùng đổi mảnh tướng và mảnh vũ khí, Tiến Cấp Đơn… tại Shop Vinh Dự.

Hệ thống luận võ trong OMG 3Q