Hướng dẫn nhập code nhận quà trong OMG 3Q

Để nhận quà từ giftcode trong OMG 3Q, các bạn cần làm theo các hướng dẫn bên dưới của GameLandVN.

Bước 1: Từ giao diện chính của OMG 3Q chọn “Hoạt Động”.

Hướng dẫn nhập code nhận quà trong OMG 3Q

Bước 2: Trong giao diện “Hoạt Động”, chọn “Mã kích hoạt” và nhập mã code. Lưu ý cần nhập chính xác ký tự viết hoa thường.

Hướng dẫn nhập code nhận quà trong OMG 3Q

Bước 3: Sau khi có thông báo nhập code thành công, ở giao diện chính, các bạn chọn nút “Quà” để tiến hành nhận quà.

Bước 4: Ở giao diện “Quà”, chọn nút “Nhận”, quà sẽ chuyển vào túi.

Hướng dẫn nhập code nhận quà trong OMG 3Q