Hệ thống phản tặc trong OMG 3Q

Khi đánh phó bản trong OMG 3Q, người chơi có xác suất gặp boss phản tặc. Để tấn công boss phản tặc có thể sử dụng công thường và công toàn lực (công gấp 2,5 lần), trong thời gian đó sẽ tiêu hao chiến lệnh.

Hệ thống phản tặc trong OMG 3Q

Dựa vào sát thương mỗi lần tấn công, người chơi sẽ nhận được chiến công tương ứng. mỗi ngày có thưởng thành tựu chiến công cá nhân, thưởng xếp hạng chiến công, sau khi tiêu diệt boss có thưởng kích sát và thưởng phát hiện.

Hệ thống phản tặc trong OMG 3Q