Hệ thống tháp ma hồn trong OMG 3Q

Để các so tài thực lực trong OMG 3Q, sao có thể thiếu Tháp Ma Hồn!

Tại đây, người chơi có thể kiểm tra thực lực bản thân thông qua chiến thắng các ải “Hồn tướng” trong từng tầng tháp, leo càng cao, thực lực càng mạnh, phần thưởng càng đặc sắc.

Hệ thống tháp ma hồn trong OMG 3Q

Tháp Ma Hồn mỗi ngày sẽ có số lần khiêu chiến miễn phí cố định, khi tiêu hao hết số lần miễn phí này người chơi có thể mua thêm số lần khiêu chiến.

Khi người chơi vượt tháp tới số tầng nhất định sẽ mở được ải khiêu chiến tinh anh. Khi đánh bại tinh anh người chơi sẽ nhận được phần thưởng tại ải tinh anh đó, mỗi tinh anh chỉ được đánh một lần.

Hệ thống tháp ma hồn trong OMG 3Q

Hồn Thạch có thể dùng để đổi các loại đá luyện và mảnh trang bị vũ khí trong shop trang bị, ngoài ra còn được đổi bạc và nguyên bảo.

Mỗi ngày người chơi có cơ hội làm mới lại các ải đã khiêu chiến cố định. Khi làm mới, các ải đã vượt qua sẽ được phục hồi lại số lần khiêu chiến và quay về ải 1.