Hệ thống trang bị trong OMG 3Q

Trang bị trong game OMG 3Q chia làm 6 loại: vũ khí, áo giáp, nón giáp, bảo vật, dây chuyền, trang sức (gồm ấn và ngựa).

Hệ thống trang bị trong OMG 3Q

Tính năng

Vũ khí: Giúp làm tăng năng lực tấn công của người đeo.

Áo Giáp: Làm tăng năng lực vật lý, phòng thủ và sinh mệnh.

Nón Giáp: Tăng năng lực pháp thuât, phòng thủ và sinh mệnh.

Dây chuyền: Tăng chỉ số sinh mệnh.

Bảo vật: Tăng điểm thuộc tính của tướng, tăng lực chiến, và ngoài ra còn giúp tăng điểm nộ.

Trang sức: Cũng góp phần làm tăng điểm thuộc tính của Tướng và giúp tăng lực chiến.

Cách nhận

Các loại trang bị như vũ khí, áo giáp, nón giáp, dây chuyền, các bạn có thể nhận được bằng cách ghép mảnh khi đi càn quét phó bản và phụ bản tinh anh hoặc mua trong shop trang bị. Ngoài ra, các bạn cũng có thể nhận được trang bị bằng cách mua trong khuyến mãi nạp VIP.

Trang sức có thể tìm thấy khi đi diệt phỉ, các bạn nhớ đi vào diệt phỉ mỗi ngày để nhận được trang sức và ấn nhé.

Khi lên cấp 40, các bạn sẽ mở ra tính năng bảo vật, bảo vật có thể tìm thấy bằng cách diệt cường địch hoặc mở rương bảo vật.

Cường hóa trang bị

Thuộc tính trang bị bao nhiêu là do cường hóa và phẩm chất của trang bị quyết định. Tùy vào tài nguyên mỗi người mà các bạn có thể cường hóa trang bị đồng đều hoặc phần thành những cấp khác nhau để phân chia tài nguyên một cách hợp lý, do việc cường hóa trang bị cần có một số bạc nhất định, cấp cường hóa càng cao thì bạc cần càng nhiều.

Dùng cường hóa 5 lần sẽ tiết kiệm thời gian hơn khi nhanh chóng tăng cấp cường hóa trang bị.

Tinh luyện trang bị

Các bạn sẽ mở được tính năng tinh luyện trang bị khi đạt cấp 35. Vật phẩm cần thiết để tinh luyện là đá luyện thuộc tính tăng dần từ Lục < Lam < Tím < Cam. Khi vượt qua được Tháp Ma Hồn tầng 25, các bạn có thể mua được Đá Luyện ở trong Shop Trang bị.Khi điểm tinh luyện đầy sẽ tăng thuộc tính tương ứng của trang bị, cấp tinh luyện càng cao thì thuộc tính tăng của trang bị càng cao.