Actoz Soft đưa Dungeon Striker trở lại Hàn Quốc

Theo các thông tin mà GameLandVN mới nhận được, Actoz Soft vừa ra thông báo mở cửa lại Dungeon Striker tại thị trường Hàn Quốc vào ngày 30/04/2014. Trước đây Dungeon Striker được phát hành bởi NHN Entertainment nhưng sau đó phải đóng cửa vì nhiều lý do. Thông báo của Actoz Soft cho biết, Dungeon Striker do hãng này phát hành sẽ được làm mới hầu hết các nội dung trong game từ kĩ năng cho đến trang bị và nhiều thứ khác nữa.

Nguyên nhân của việc đổi nhà phát hành Dungeon Striker tại Hàn Quốc là Shanda Games muốn đưa cho “gà nhà” phát hành các game của họ thay vì phải đưa cho các công ty ngoài. Trước khi thu hồi lại quyền phát hành Dungeon Striker, Shanda Games cũng đã thu hồi lại quyền phát hành Dragon Nest tại Hàn Quốc từ tay Nexon để chuyển giao cho Actoz Soft. Nếu các bạn chưa biết thì Shanda Games hiện đang nắm quyền kiểm soát hai công ty Actoz Soft và Eyedentity Games.

Actoz Soft đưa Dungeon Striker trở lại Hàn Quốc 1
Actoz Soft đưa Dungeon Striker trở lại Hàn Quốc 2
Actoz Soft đưa Dungeon Striker trở lại Hàn Quốc 3
Actoz Soft đưa Dungeon Striker trở lại Hàn Quốc 4
Actoz Soft đưa Dungeon Striker trở lại Hàn Quốc 5

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: