Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng

Vào ngày 19/01/2010 vừa qua, IGG đã chính thức cho ra mắt đợt thử nghiệm Alpha test của MMORPG Altis Gates. Trong đợt thử nghiệm này chỉ có 200 tài khoản thử nghiệm được phát ra càng làm tăng thêm sự háo hức của những người chưa được tham gia khi nhìn thấy những hình ảnh screenshot trong game. Dự kiến đợt thử nghiệm closed beta của Altis Gates sẽ được diễn ra vào cuối tháng 01 tới đây.

Xứ sở Game Online xin được giới thiệu tới các bạn game thủ những bức ảnh screenshot ấn tượng nhất trong đợt thử nghiệm Alpha test vừa rồi.

Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng
Altis Gates: Alpha test những hình ảnh ấn tượng

Ảnh: Sai Yukito

Sai Yukito

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: