Anh Hùng Tam Quốc cập nhật phụ bản Thánh Thú Đài

Theo các thông tin từ nhà phát hành Soha Game, ngày 30/01/2013 vừa qua, nhà phát hành này vừa cập nhật phụ bản mới cho trò chơi Anh Hùng Tam Quốc mang tên Thánh Thú Đài. Thủ hộ Thánh Thú Đài là bốn thánh thú quen thuộc với người châu Á gồm: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.

Anh Hùng Tam Quốc cập nhật phụ bản Thánh Thú Đài 1

Đánh bại thánh thú, người chơi sẽ nhận được hồn thánh thú. Người chơi có thể dùng hồn thánh thú để quay thưởng nhận lấy các loại vũ khí mới. Bộ vũ khí mới trong Anh Hùng Tam Quốc cũng có liên quan đến tứ đại thánh thú trong Thánh Thú Đài (Thiên Miểu Chu Tước Đao, Thiên Miểu Thanh Long Thương, Thiên Miểu Huyền Vũ Cung và Thiên Miểu Bạch Hổ Phiến).

Đồng thời, Soha Game cũng cho ra mắt thêm các danh tướng mới như: Mã Vân Liễu, Điền Phong, Lý Nghiêm, Trương Liêu, Tào Nhân, Công Tôn Toản, Đổng Bạch và Quách Gia.

Chi tiết về bản cập nhật mới của Anh Hùng Tam Quốc, các bạn có thể xem thêm tại sohagame.vn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: