PBE 29-30/03: Ảnh nền Soraka Siêu Máy Tính lộ diện

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa (Ascension) đã trở lại trong máy chủ thử nghiệm PBE với một số nâng cấp về mặt đồ họa cho đúng chất Shurima. Hiện ngày trở lại của chế độ Thăng Hoa trên các máy chủ Liên Minh Huyền Thoại chính thức chưa được công bố.

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

Chế độ Thăng Hoa

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: