PBE 29-30/03: Ảnh nền Soraka Siêu Máy Tính lộ diện

Cân bằng tướng

Aurelion Sol

Tinh Vân Cầu (Q): Thời gian làm choáng giảm xuống 1,1/1,2/1,3/1,4/1,5 giây từ 1/1,25/1,5/1,75/2 giây.

Aurelion Sol

Sóng Ánh Sáng (R): Khả năng làm chậm giảm xuống 40/50/60% từ 60/70/80%. Thời gian làm chậm thay đổi thành 2 giây từ giảm dần trong 4 giây.

Aurelion Sol

Kindred

Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q): Hủy bỏ các thay đổi trong bản cập nhật trước đây.

Kindred

Nidalee

Cắn Xé (W): Sát thương thay đổi thành 60/110/160/210 từ 65/110/155/200.

Nidalee

Poppy

Búa Chấn Động (Q): Sát thương giảm xuống 35/55/75/95/115 từ 40/60/80/100/120. Sát thương dựa trên máu tối đa của mục tiêu tăng lên 7% từ 6%.

Poppy

Lux

Lăng Kính Phòng Hộ (W): Bay chậm hơn khi đi, bay nhanh hơn khi về, tổng quan thì nhanh hơn một chút.

Lux

Các thay đổi khác

Biểu tượng anh hùng mới

Biểu tượng MSI 2016 của hai khu vực Bắc Mỹ Latinh và Nam Mỹ Latinh đã được cập nhật lại cho sáng hơn và chuyển các chữ NORTE và SUR xuống bên dưới biểu tượng thay vì để ở giữa như trước đây.

Biểu tượng MSI 2016
Biểu tượng MSI 2016

Ảnh nền mới

Cập nhật ảnh nền mới của Galio Công Nghệ (Hextech Galio).

Galio Công Nghệ (Hextech Galio)

Tham khảo:
PBE 3/29 Update. Bài viết của Moobeat trên surrenderat20.net.
PBE 3/30 Update. Bài viết của Moobeat trên surrenderat20.net.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: