Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010

Đúng như các dự đoán trước đây mà tôi đã nói “Ngày 16/11 chính là ngày của Blade and Soul”. Ngày hôm qua (16/11/2010), NCsoft đã làm cho cộng đồng game thủ trên thế giới phải “đứng ngồi, không yên” khi liên tục công bố và giới thiệu các tính năng của của “siêu phẩm” này.

Dưới đây là những video mới nhất giới thiệu về các tính năng của Blade and Soul:

Một số hình ảnh khác của Blade and Soul:

Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 1
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 2
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 3
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 4
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 5
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 6
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 7
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 8
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 9
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 10
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 11
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 12
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 13
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 14
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 15
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 16
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 17
Blade and Soul: Ngôi sao sáng của NCsoft tại Gstar 2010 1

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: