Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới

Ngày 30/08/2013 vừa qua, Neowiz Games đã công bố một số hình ảnh liên quan đến các chủng tộc mới trong trò chơi trực tuyến Bless. Ba chủng tộc mới được công bố của Bless là Amistad, Aqua Elf và Pantera. Cả ba chủng tộc này đều có cả nhân vật nam và nữ (không bị giới hạn về mặt giới tính).

Cũng theo các thông tin mới được Neowiz Games công bố, thế giới trong Bless có khoảng 10 chủng tộc và được chia thành hai phe là Hieron và Union.

Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 1
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 2
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 3
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 4
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 5
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 6
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 7
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 8
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 9
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 10
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 11
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 12
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 13
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 14
Bless công bố hình ảnh của các chủng tộc mới 15

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: