Caitlyn có được Penta Kill từ cấp 1

Lại là cuộc chơi khô máu của các thanh niên Hàn Quốc và Penta Kill cho Cảnh Sát Trưởng Piltover.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: