LMHT: Soi cận cảnh Taric mới trong PBE

Cận cảnh Taric Huyết Ngọc mới

160407_gamelandvn_taric05

160407_gamelandvn_taric06

160407_gamelandvn_taric07

160407_gamelandvn_taric08

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: