Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive

Như GameLandVN đã từng giới thiệu trước đây, Giant Interactive vừa cho tiến hành thử nghiệm một MMORPG 3D mới mang tên Tiên Hiệp Thế Giới. Tiên Hiệp Thế Giới là trò chơi mới của Giant Interactive quy tụ đội ngũ nghiên cứu và phát triển đông đảo. Nội dung trò chơi được phát triển dựa trên những câu chuyện thần thoại của văn hóa Trung Quốc. Tại Chinajoy 2012, Tiên Hiệp Thế Giới được giới thiệu là một sản phẩm chủ lực của Giant Interactive trong thời gian sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của Tiên Hiệp Thế Giới trong quá trình chơi thử tại Chinajoy 2012:

Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 1
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 2
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 3
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 4
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 5
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 6
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 7
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 8
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 9
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 10
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 11
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 12
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 13
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 14
Cận cảnh Tiên Hiệp Thế Giới của Giant Interactive 15

Theo: 163

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: