Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie

Theo các thông tin mà Soha Game mới công bố, cánh là một trong những yếu tố hấp dẫn người chơi đến với CS Zombie. Cánh trong CS Zombie được chia thành ba loại (Đồng, Bay và Sắt) với bốn phẩm chất khác nhau (Thường, Tinh Tế, Cao Cấp và Sử Thi).

Những bộ cánh này không chỉ có tác dụng trang trí mà còn có hiệu quả rất lớn trong việc tăng sức mạnh cho nhân vật. Người chơi có thể nâng cấp cánh của mình lên các cấp cao hơn hay khảm ngọc để tăng chỉ số chung cho nhân vật.

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 1

Cánh Chiến Đấu (Loại: Cánh Đồng, Phẩm chất: Tinh Tế)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 2

Cánh Phóng Xạ (Loại: Cánh Bay, Phẩm chất: Tinh Tế)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 3

Cánh Hắc Ám (Loại: Cánh Sắt, Phẩm chất: Tinh Tế)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 4

Cánh Ong Sắt (Loại: Cánh Đồng, Phẩm chất: Cao Cấp)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 5

Cánh Jadeite (Loại: Cánh Bay, Phẩm chất: Cao Cấp)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 6

Cánh Chiến Thần (Loại: Cánh Sắt, Phẩm chất: Cao Cấp)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 7

Cánh Ma Diễm (Loại: Cánh Đồng, Phẩm chất: Sử Thi)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 8

Cánh Thanh Lâm (Loại: Cánh Bay, Phẩm chất: Sử Thi)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 9

Cánh Hỗn Độn (Loại: Cánh Sắt, Phẩm chất: Sử Thi)

Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 10
Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 11
Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 12
Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 13
Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 14
Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 15
Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 16
Chiêm ngưỡng các loại cánh trong CS Zombie 17

Bộ sưu tập các loại cánh trong CS Zombie

Các bạn quan tâm tới CS Zombie có thể tham khảo các thông tin giới thiệu tại fanpage fb.com/cszombieonline.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: