Chinh Đồ chính thức ra mắt chức năng Công Hoàng Thành

Theo thông báo chính thức từ VinaGame, bắt đầu từ ngày 19/9, trận chiến đầu tiên tại Hoàng thành sẽ chính thức diễn ra. Nhân sĩ Chinh Đồ tại thập quốc sẽ thật sự được tham gia một cuộc chiến hoàng tráng với hàng vạn binh mã diễu võ dương oai, phô trương sức mạnh.

Chinh Đồ chính thức ra mắt chức năng Công Hoàng Thành 1

Hoàng thành tranh đoạt chiến – Hoàng đế lên ngôi

Theo đó, vào thứ bảy hằng tuần, từ 20:15 đến 21:45, hoàng thành Chinh Đồ sẽ liên tục diễn ra các cuộc công chiến giữa thập quốc để tranh đoạt ngôi vương. Người đăng cơ sẽ nắm giữ quyền lực bao trùm cả server. Quốc vương sẽ có các quyền như thiết lập thuế suất, cấm nói, thiết lập thời gian miễn phí sống tại chỗ, quyền thiết lập phí tán gẫu kênh thế giới…

Chinh Đồ chính thức ra mắt chức năng Công Hoàng Thành 2

Thập quốc Chinh Đồ sẽ phải đối đầu với Đại tướng quân vương trên Hoàng thành

Đặc biệt trong bản cập nhật mới, các nhân sĩ Chinh Đồ được hưởng thêm quyền lợi hồi sinh miễn phí sau 80s. Một ngày số lần hồi sinh miễn phí không hạn chế. Ngoài trận chiến hoàng tráng trên hoàng thành, nhân sĩ Chinh Đồ cũng có thể có thêm cơ hội chinh phục boss Kỵ sĩ Đích Lô vào 10h30 sáng mỗi ngày để sở hữu ngựa quý.

Theo: Chinh Đồ

gamelandvn.com

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: