Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới

Nhân dịp cho ra mắt phiên bản mới Tân Thế Giới của Tru Tiên 2, nhà sản xuất Perfect World (Trung Quốc) đã giới thiệu tới cộng đồng game thủ bộ ảnh cosplay mới do nữ coser xinh đẹp Lâm Tiêu thể hiện.

Cosplay thế hiện môn phái mới: Thiên Hoa (tộc Thần Duệ)

Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 1
Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 2
Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 3
Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 4
Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 5

Coslay thể hiện nữ đạo sĩ Thanh Vân Môn (Nhân tộc)

Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 6
Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 7
Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 8
Cosplay tuyệt sắc của Tru Tiên 2: Tân Thế Giới 9

Ảnh: Perfect World

Hàn Thiên Hải

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: