Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng

Theo các thông tin mà GameLandVN mới cập nhật, Củ Hành vừa đón nhận phiên bản mới vào ngày 30/05/2014 vừa qua. Trong bản cập nhật lần này, hiệu ứng kĩ năng của một số vị tướng đã được làm lại cho bắt mắt hơn. Đồng thời, các thành trấn trong game cũng được trang hoàng lại để chào đón Tết Thiếu Nhi.

Dưới đây là một số hình ảnh về hiệu ứng kĩ năng mới của các vị tướng trong Củ Hành:

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 1

Bộ Uyển – Kĩ năng Phá Băng Thỉ

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 2

Cam Ninh – Kĩ năng Cẩm Linh Đao Vũ

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 3

Đặng Ngải – Kĩ năng Linh Phá*Vẫn Mệnh Tinh

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 4

Lục Tốn – Kĩ năng Liên Doanh

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 5

Lữ Mông – Kĩ năng Ảo Hổ Uy

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 6

Lữ Mông – Kĩ năng Dẫn Hổ Quy Sơn

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 7

Lữ Mông – Kĩ năng Hổ Đãng Bình Nguyên

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 8

Lữ Mông – Kĩ năng Ảo Hổ Khiếu Thiên

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 9

My Trúc – Kĩ năng Hỏa Thần Kiếp

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 10

Ngụy Diên – Kĩ năng Toái Địa Đao

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 11

Ngụy Diên – Kĩ năng Ma Chi Lực

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 12

Phan Phượng – Kĩ năng Long Phách Hoa Sơn

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 13

Phan Phượng – Kĩ năng Trọng Áp Thái Sơn

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 14

Phan Phượng – Kĩ năng Thế Phá Tung Sơn

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 15

Pháp Chính – Kĩ năng Độn Giáp Thư*Nhẫn

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 16

Pháp Chính – Kĩ năng Độn Giáp Thư*Sinh

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 17

Pháp Chính – Kĩ năng Sâm La Vạn Trượng

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 18

Tào Chương – Kĩ năng Kim Sư Hô Hoán

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 19

Tào Chương – Kĩ năng Kim Sư Cuồng Hống

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 20

Tào Phi – Thiên Tử Lệnh*Phạt

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 21

Tào Thực – Kĩ năng Tửu Nhập Hành Kiếm

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 22

Tào Thực – Kĩ năng Thất Bộ Thi Tâm Phế

Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng 23

Tào Thực – Kĩ năng Thiên Hạ Kiếm Vũ

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: