Củ Hành làm lại hiệu ứng kĩ năng của tướng

Theo các thông tin mà GameLandVN mới cập nhật, Củ Hành vừa đón nhận phiên bản mới vào ngày 30/05/2014 vừa qua. Trong bản cập nhật lần này, hiệu ứng kĩ năng của một số vị tướng đã được làm lại cho bắt mắt hơn. Đồng thời, các thành trấn trong game cũng được trang hoàng lại để chào đón Tết Thiếu Nhi.

Dưới đây là một số hình ảnh về hiệu ứng kĩ năng mới của các vị tướng trong Củ Hành:

Bộ Uyển – Kĩ năng Phá Băng Thỉ

Cam Ninh – Kĩ năng Cẩm Linh Đao Vũ

Đặng Ngải – Kĩ năng Linh Phá*Vẫn Mệnh Tinh

Lục Tốn – Kĩ năng Liên Doanh

Lữ Mông – Kĩ năng Ảo Hổ Uy

Lữ Mông – Kĩ năng Dẫn Hổ Quy Sơn

Lữ Mông – Kĩ năng Hổ Đãng Bình Nguyên

Lữ Mông – Kĩ năng Ảo Hổ Khiếu Thiên

My Trúc – Kĩ năng Hỏa Thần Kiếp

Ngụy Diên – Kĩ năng Toái Địa Đao

Ngụy Diên – Kĩ năng Ma Chi Lực

Phan Phượng – Kĩ năng Long Phách Hoa Sơn

Phan Phượng – Kĩ năng Trọng Áp Thái Sơn

Phan Phượng – Kĩ năng Thế Phá Tung Sơn

Pháp Chính – Kĩ năng Độn Giáp Thư*Nhẫn

Pháp Chính – Kĩ năng Độn Giáp Thư*Sinh

Pháp Chính – Kĩ năng Sâm La Vạn Trượng

Tào Chương – Kĩ năng Kim Sư Hô Hoán

Tào Chương – Kĩ năng Kim Sư Cuồng Hống

Tào Phi – Thiên Tử Lệnh*Phạt

Tào Thực – Kĩ năng Tửu Nhập Hành Kiếm

Tào Thực – Kĩ năng Thất Bộ Thi Tâm Phế

Tào Thực – Kĩ năng Thiên Hạ Kiếm Vũ

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: