Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng

Theo các thông tin mới cập nhật, phó bản mới nhất của 3Q Củ Hành mang tên Hán Tổ Lăng vừa được trình làng vào ngày 28/11/2014 vừa qua. Khác với các phó bản trước đây của Củ Hành chỉ cho phép tối đa 5 người cùng tham gia, Hán Tổ Lăng cho phép số lượng người tham gia tối đa là 10.

Để có thể vào được Hán Tổ Lăng, người chơi cần phải có được Hán Lăng Khiêu Chiến Lệnh và đạt cấp Danh Tướng trở lên. Hán Tổ Lăng có giới hạn thời gian 25 phút trở lên, tiêu diệt thành công Hán Thái Tổ được tính là vượt ải thành công. Phó bản này được chia thành ba cấp độ là thường, khó và truyền kỳ.

Trong Hán Tổ Lăng, người chơi cần phải vượt qua các cạm bẫy, đồng thời tiêu diệt các đợt lính kéo đến không ngừng. Trước khi tiêu diệt Quỷ Đế Hán Thái Tổ, người chơi cần phải đánh bại Chiến Vương Quỷ Thống Lĩnh và Trí Thánh Quỷ Mưu Sĩ. Quỷ Thống Lĩnh là boss tốn nhiều thời gian để tiêu diệt vì có khả năng kháng phép thuật và ẩn thân.

Một số hình ảnh về phó bản mới Hán Tổ Lăng của 3Q Củ Hành:

Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng 1
Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng 2
Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng 3
Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng 4
Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng 5
Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng 6
Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng 7
Củ Hành trình làng phó bản mới Hán Tổ Lăng 8

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: