Bang Tranh Bá

Bang Tranh Bá là hoạt động dành cho tất cả các bang hội trong Đại Kiếm Vương. Hoạt động này diễn ra từ 20:00 đến 20:30 hàng ngày.

Bang có điểm khu chiến cao nhất sẽ dành chiến thắng. Điểm khu chiến nhận được khi tham gia đánh boss, vận chuyển, vật tư.

Phần thưởng cho hoạt động Bang Tranh Bá gồm có Nhất Bang Chủ, Bang Hội Tinh, Điểm Cống Hiến và Linh Ấn. Ngoài ra, 10 bang hội đứng đầu hoạt động này vào các ngày thứ Tư và Chủ Nhật hàng tuần sẽ được tham gia hoạt động Đoạt Thành Chiến vào ngày kế tiếp.

Bang Tranh Bá trong Đại Kiếm Vương