Đoạt Thành Chiến

Đoạt Thành Chiến là hoạt động dành cho 10 bang hội dẫn đầu mỗi máy chủ và diễn ra từ 20:00 đến 20:30 vào các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Nếu máy chủ được mở vào thứ Hai hoặc thứ Năm thì sẽ không mở Đoạt Thành Chiến mà đổi thành Bang Tranh Bá.

Đoạt Thành Chiến trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 41

Trước khi đoạt thành chiến diễn ra 1 ngày, bang hội thuộc top 10 có thể báo danh tham gia (bang chủ hoặc bang phó phải báo danh).

Quy tắc thi đấu

Diệt quái để tích lũy điểm tài nguyên. Điểm tài nguyên dùng để đổi xe khí giới công thành, vũ khí tầm xa có thể khắc chế tiễn tháp.

Tiễn tháp gây nhiều sát thương cho xe công thành và đối thủ, phải phá huỷ tiễn tháp theo thứ tự từ trước ra sau.

Chiếm được Vật Tổ Hồi Sinh sẽ có thể làm điểm hồi sinh cho bang hội (mặc định hồi sinh tại điểm an toàn của bang hội).

Mỗi 10 giây, cờ bang sẽ tăng 1 lần điểm cá nhân và điểm bang cho phe.

Phân định thắng thua

Tiêu diệt và chiếm cờ bang của phe đối thủ thành công được tính là thắng.

Nếu hết giờ nhưng chưa tiêu diệt được cờ bang, hệ thống tính kết quả theo điểm tích luỹ bang. Bang nào có điểm cao hơn được tính là thắng, bang ít điểm hơn được tính là thua.

Đoạt Thành Chiến trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 42

Dự đoán kết quả

Trước giờ thi đấu, tất cả người chơi có thể bầu chọn kết quả cho bang hội mình yêu thích trong hoạt động Đoạt Thành Chiến.