Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2)

Tiếp nối phần 1, trong phần 2 chúng ta sẽ tiếp tục tham quan hội chợ E3 2010 cùng với những bóng hồng xinh đẹp. Những bức ảnh này được chụp vào ngày thứ hai diễn ra E3 2010 (16/06/2010)

Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 1
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 2
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 3
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 4
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 5
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 6
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 7
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 8
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 9
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 10
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 11
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 12
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 13
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 14
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 15
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 16
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 17
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 18
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 19
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 20
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 21
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 22
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 23
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 24
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 25
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 26
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 27
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (2) 28

Ảnh: BigDownload Blog

GAMELAND.VN

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: