Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ

Tiếp sau bộ ảnh cosplay Ma Pháp Tiểu Công Chúa cho tựa game Camon Hero tại Đài Loan, mới đây nàng Đậu Hoa Muội lại tiếp tục làm cộng đồng phải “điên đảo” khi tung ra bộ ảnh cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ cho tựa game Phong Sắc Huyễn Tưởng.

Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 1
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 2
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 3
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 4
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 5
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 6
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 7
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 8
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 9
Đậu Hoa Muội xinh tươi cùng cosplay Ma Pháp Kỵ Sĩ 10

Ảnh: 766

Hàn Thiên Hải

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: