Đè bẹp NRG, TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TL giành vé vào bán kết LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: