Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012

Cùng với sự xuất hiện của Linh tộc, Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 sẽ đồng thời mở ra năm khu vực mới trên bản đồ là Linh Tê Thành, Huyễn Linh Cốc, Nguyệt Dũng Hồ, Nhãn Hồn Chi Địa và Viễn Cổ Thần Điện.

Dưới đây là một số hình ảnh về các địa danh mới trong phiên bản Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 sẽ được nhà phát hành DECO cập nhật trong thời gian tới.

Linh Tê Thành

Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 1
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 2
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 3
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 4
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 5

Huyễn Linh Cốc

Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 6
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 7
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 8
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 9
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 10

Nguyệt Dũng Hồ

Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 11
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 12
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 13
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 14

Nhãn Hồn Chi Địa

Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 15
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 16
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 17
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 18
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 19

Phụng Linh Điện

Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 20
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 21
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 22
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 23

Viễn Cổ Thần Điện

Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 24
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 25
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 26
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 27
Địa danh mới trong Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 28

Ảnh: DECO

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: