Điểm lại những cột mốc lịch sử của trò chơi Tetris

Tetris là một trò chơi điện tử đầu tiên được thiết kế và phát triển bởi Alexey Pajitnov. Nó được tạo ra vào ngày 06/06/1984, trong lúc ông đang làm việc tại Trung tâm Tính toán Dorodnicyn của Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô tại Moskva. Ông lấy tên của trò chơi từ tiền tố “tetra” của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “bốn” (mỗi bộ phần trong trò chơi, gọi là tetromino, có bốn phần) và quần vợt (tennis), trò thể thao Pajitnov thích nhất.

Điểm lại những cột mốc lịch sử của trò chơi Tetris 1

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: