Đột Kích: Chi tiết bản cập nhật 1160 Song Long

Theo các thông tin mới cập nhật, VTC Game vừa công bố các nội dung mới sẽ xuất hiện trong bản cập nhật 1160 Song Long ra mắt vào ngày 01/10/2014 tới đây. Nội dung quan trọng nhất của bản cập nhật 1160 là sự xuất hiện của chế độ AI khó. Ngoài ra, bản cập nhật này mang đến cho những người yêu thích Đột Kích 18 loại vũ khí mới, bao gồm cả AK47-S-Black Dragon và KSG-15-Blue Silver Dragon.

Trailer giới thiệu bản cập nhật 1160 Song Long

Vũ khí mới AK47-S-Black DragonVũ khí mới KSG-15-Blue Silver DragonVũ khí mới Blaze CR21-RD

Vũ khí mới Blaze DualDE-RD

Vũ khí mới Blaze Gloves-RD

Vũ khí mới Blaze IronMaceG-RD

Vũ khí mới Kukri-Tiger

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: