Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh

Theo các thông tin mới cập nhật, bản cập nhật 1167 mang tên Tổng Tư Lệnh của Đột Kích đã được VTC Game cập nhật vào sáng nay (27/11/2014). Điểm nhấn của bản cập nhật 1167 là việc cập nhật các vật phẩm và nhân vật dành riêng cho các tài khoản đạt cấp Tổng Tư Lệnh. Ngoài ra, bản cập nhật lần này còn cập nhật thêm hàng loạt vũ khí mới và một bản đồ thi đấu mới dành riêng cho các tay súng yêu thích bắn tỉa.

Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 1

Danh sách các vũ khí mới

Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 2
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 3
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 4
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 5
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 6
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 7
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 8
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 9
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 10

Hình ảnh về bản đồ thi đấu mới

Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 11
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 12
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 13
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 14
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 15
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 16
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 17
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 18
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 19
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 20
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 21
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 22
Đột Kích trình làng bản cập nhật mới Tổng Tư Lệnh 23

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: