FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng

Sau khi có công bố chính thức về việc phát hành Ngũ Hổ Tướng ở Việt Nam, FPT Online đã tung loạt hình ingame đã được Việt hóa đầy ấn tượng của trò chơi này. Nhìn chung, giao diện của trò chơi có nhiều điểm tương đồng với các webgame chiến thuật đang có mặt trên thị trường hiện nay như: Tam Quốc Truyền Kỳ, Bá Nghiệp Xuân Thu hay Ngọa Long.

FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 1

Giao diện lựa chọn quốc gia trong Ngũ Hổ Tướng


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 2

Ngũ hổ tướng của nước Thục


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 3

Ngũ hổ tướng của nước Ngụy


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 4

Ngũ hổ tướng của nước Ngô


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 5

Game có tới hơn 200 vị danh tướng cho người chơi lựa chọn và chinh phục


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 6

Giao diện bản đồ khu vực trong game


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 7

Kết quả chiến báo


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 8

Cung điện và một số chức năng tương ứng


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 9

Bản đồ khu vực trồng trọt (ruộng)


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 10

Bản đồ khu vực khai thác khoáng


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 11

Chức năng săn bắn trong Ngũ Hổ Tướng


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 12

Mỗi ngày người chơi được tìm tướng miễn phí 5 lần


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 13

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khá chi tiết


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 14

Tìm kiếm tướng hồn bằng cách lật thẻ bài


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 15

Giao diện chức năng cường hóa vật phẩm


FPT Online hé lộ hình ảnh Việt hóa của Ngũ Hổ Tướng 16

Giao diện chức năng nạp tiền

Ảnh: FPT Online

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: