Game mới Đại Tướng Quân Alpha Test vào ngày mai!

Theo các thông tin mà GameLandVN vừa nhận được, một webgame mới toanh mang tên Đại Tướng Quân sẽ tiến hành Alpha Test vào ngày mai (26/12/2012). Các thông tin về đơn vị vận hành trò chơi này tại Việt Nam không thấy được công khai trên trang chủ Đại Tướng Quân. Theo các thông tin mà GameLandVN tìm hiểu được thì tên miền tuongquan.vn do công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo đăng ký. Công ty này có trụ sở đăng ký tại 73/17 Trần Khánh Dư, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Game mới Đại Tướng Quân Alpha Test vào ngày mai! 1

Quay trở lại với Đại Tướng Quân, đây là một webgame chiến thuật có bối cảnh về thời Tam quốc phân tranh trong lịch sử Trung Quốc nhưng tham gia game sẽ được chọn lựa một trong bốn quốc gia.

Tây Hán do Hán Cao Tổ Lưu Bang thành lập, thống trị gần 400 năm trong lịch sử. Triều đại Tây Hán giàu mạnh về kinh tế, phồn vinh, dân chúng an lạc, thái bình. Đông Hán do Quang Vũ Đế và Lưu Tú thành lập vào công nguyên năm 25. Hậu vận của Đông Hán lũng bại do loạn đảng lộng quyền, giết hại trung thần, bị đẩy vào thế đối lập với Ngụy, Thục, Ngô, tạo ra cục diện bốn nước tranh bá.

Cuối thời Đông Hán, thiên hạ loạn lạc, quần hùng tranh giành quyền lực, giữa lúc thời thế đại loạn Hán thất tông thân Lưu Bị đã đứng lên khởi nghĩa. Năm 221 Lưu Bị xưng đế ở Thành Đô Tứ Xuyên, trong lịch sử gọi là Thục Hán. Thời cực thịnh chiếm cứ Kinh Châu, Ích Châu, quốc lực hùng mạnh nhưng sau khi Quan Vũ để mất Kinh Châu và Lưu Bị bại trận Di Lăng thì nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó Gia Cát Lượng trị quốc, hồi phục thế lực mới có thể chống lại Ngụy và Ngô.

Năm 222 Tôn Quyền xưng vương, định đô thành lập Ngô quốc. Thời gian cai trị kéo dài của Đại Đế Tôn Quyền là khoảng thời gian cường thịnh nhất của quốc gia. Thời cực thịnh nắm giữ Dương Châu, Giao Châu và phần lớn Kinh Châu.

Ngụy quốc bắt đầu từ Ngụy Văn Đế Tào Phi, Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán, thân phụ Tào Phi là Tào Tháo những năm cuối đời đã xưng đế nhưng sau khi Tào Phi lên ngôi thì đã truy phong ông thành Ngụy Thái Tổ. Ngụy triều nếu tính luôn cả Tào Tháo thì tổng cộng có 6 vị vua, chiếm cứ phía Bắc. Thời cực thịnh chiếm giữ các châu gồm Tư, Thanh, Từ, Lương, U, Kinh và Dương. Ngụy quốc có hơn 66 vạn hộ, dân số hơn 440 vạn người. Ngụy là đất nước lớn mạnh nhất trong thời kỳ Tam quốc.

Thông tin chi tiết về phiên bản Alpha Test của Đại Tướng Quân, các bạn có thể xem tại đây.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: