Gợi cảm cùng cosplay Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Online

“Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Online” là tác phẩm MMORPG mang phong cách Q-style (dễ thương) của công ty Uniskyol (Trung Quốc) phát triển. Mới đây, nhà sản xuất Uniskyol mới công bố bộ ảnh cosplay mới về Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Online với một người mẫu khá trẻ trung và gợi cảm.

Gợi cảm cùng cosplay Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Online 1
Gợi cảm cùng cosplay Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Online 2
Gợi cảm cùng cosplay Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Online 3
Gợi cảm cùng cosplay Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Online 4

Ảnh: Uniskyol

Hàn Thiên Hải

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: