PBE 28/7: Lộ diện gói đa sắc mới cho Cassiopeia

Chỉnh sửa gói đa sắc Vayne Đồ Long Hỗn Nguyên

Gói đa sắc Vayne Đồ Long Hỗn Nguyên được chỉnh sửa lại màu sắc. So với bản thử nghiệm trước đó thì phiên bản hiện tại có màu sáng hơn.

goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long
goi da sac vayne do long

Chỉnh sửa gói đa sắc Nami Tiểu Long Ngư Nguyên Tố

Riot Games tiến hành chỉnh sửa lại màu sắc của áo giáp của Nami Tiểu Long Ngư Nguyên Tố màu nắng (sunbeam).

goi da sac nami tieu long ngu
goi da sac nami tieu long ngu
goi da sac nami tieu long ngu
goi da sac nami tieu long ngu

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: