Hắc Ám Chi Quang: Tìm hiểu trang bị mới Ma Long Tí

Trong bản cập nhật mới ra mắt vào ngày 07/07/2015, những người yêu thích webgame Hắc Ám Chi Quang đã được đón nhận một loại trang bị mới mang tên Ma Long Tí. Được biết, Ma Long Tí là trang bị dành riêng cho các nhân vật đạt cấp độ 59 trở lên.

Để kích hoạt và tiến cấp Ma Long Tí, người chơi Hắc Ám Chi Quang cần phải sử dụng Vảy Ma Long kiếm được từ phó bản Ma Long Huyệt. Kích hoạt Ma Long Tí, người chơi Hắc Ám Chi Quang sẽ có thêm sức mạnh với nhiều kĩ năng mới.

ma long ti

Nâng cấp Ma Long Tí, người Hắc Ám Chi Quang còn có cơ hội mở ra tính năng Cửu Long Hộ Thân. Việc mở các ô ẩn của tính năng Cửu Long Hộ Thân phụ thuộc vào cấp độ của Ma Long Tí. Sau khi mở ra các ô ẩn, người chơi Hắc Ám Chi Quang có thể tham gia hoạt động Địa Cung để tìm trang bị cho tính năng này.

Phó bản Ma Long Huyệt có tổng cộng 30 tầng với giới hạn tham gia mỗi tầng là 1 phút. Khi tham gia phó bản này, người chơi cần phải di chuyển tới cuối bản đồ để tấn công boss và không thể tấn công thủ vệ. Phó bản Ma Long Huyệt không giới hạn thời gian tham gia, nếu thất bại thì bạn có thể gia tăng lực chiến và khiêu chiến lại tầng đó.

Các bạn quan tâm tới bản cập nhật mới của Hắc Ám Chi Quang có thể tham khảo tại hacq.360game.vn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: