Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa

Thần Võ là tựa game mang đề tài tiên hiệp do công ty Storm Entertainment (Trung Quốc) phát triển và FPT Online phát hành tại Việt Nam. Tựa game MMORPG 2.5D này sẽ chính thức trình làng bằng phiên bản closed beta vào ngày mai (22/06/2010).

Trước khi được tận tay thử nghiệm, Xứ sở Game Online xin được giới thiệu tới các bạn những hình ảnh mới nhất khi thi triển kỹ năng của 2 môn phái Thiên Ma và Thần Kiếm trong Thần Võ (phiên bản Việt hóa).

Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 1
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 2
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 3
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 4
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 5
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 6
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 7
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 8
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 9
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 10
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 11
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 12
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 13
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 14
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 15
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 16
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 17
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 18
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 19
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 20
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 21
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 22
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 23
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 24
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 25
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 26
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 27
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 28
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 29
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 30
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 31
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 32
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 33
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 34
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 35
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 36
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 37
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 38
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 39
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 40
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 41
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 42
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 43
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 44
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 45
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 46
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 47
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 48
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 49
Hình ảnh thi triển kỹ năng trong Thần Võ Việt hóa 50

Ảnh: Thần Võ

GAMELAND.VN

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: