PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn

Cân bằng tướng

Azir

Sát thương của Cát Càn Quét (Q) trở lại 65/85/105/125/145 từ 55/75/95/115/135.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 1

Cập nhật lại hiệu ứng tạo khiên cho Cát Lưu Động (E) sau khi đã loại bỏ trong bản cập nhật trước đó: Nếu Azir tông phải một tướng địch, ngài dừng lại và được nhận một lớp lá chắn trong 4 giây chặn 80/120/160/200/240 (15% số máu cộng thêm) sát thương.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 2

Evelynn

Thời gian làm chậm của Thống Khổ (R) giảm xuống 40/60/80% từ 50/65/80%. So với phiên bản hiện tại (5.13) là 30/50/70% thì thay đổi này vẫn là một điều chỉnh có lợi cho Ma Nữ Sát Nhân.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 3

Ezreal

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật của Phát Bắn Thần Bí (Q) trở lại 40% từ 50%.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 4

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật của Cung Ánh Sáng (R) trở lại 90% từ 60%.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 5

Miss Fortune

Cập nhật lại chú thích cho nội tại Sải Bước: Thay đổi từ “After 5 seconds of not being attacked” thành “After 5 seconds of not taking direct damage”.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 6

Tốc độ bắn khi kích hoạt Đạn Nhiễm Độc (W) trở lại 20/30/40/50/60% from 50/55/60/65/70%.

Ryze

Thời gian tác dụng của điểm cộng dồn từ nội tại Bậc Thầy Cổ thuật giảm xuống 6 giây từ 10 giây.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 7

Sát thương của Quá Tải (Q) giảm xuống 60/85/110/135/160 từ 60/95/130/165/200.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 8

Sát thương lần đầu của Dòng Chảy Ma Pháp (E) giảm xuống 36/52/68/84/100 (20% sức mạnh phép thuật) từ 50/66/82/98/114 (30% sức mạnh phép thuật).

Sát thương lần hai của Dòng Chảy Ma Pháp (E) giảm xuống 18/26/34/42/50 (10% sức mạnh phép thuật) từ 25/33/41/49/57 (15% sức mạnh phép thuật).

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 9

Vladimir

Thời gian hồi chiêu của Hồ Máu (W) tăng lên 26/23.5/21/18.5/16 từ 26/23/20/17/14.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 10

Lượng máu tiêu hao của Thủy Triều Máu (E) tăng lên 40/50/60/70/80 từ 30/40/50/60/70.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 11

Xin Zhao

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật của Tiếng Hét Xung Trận (W) tăng lên 70% từ 50%.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 12

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: