PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn

Cân bằng trang bị

Phù phép Chiến Binh

Hủy bỏ các thay đổi liên quan đến phù phép Chiến Binh trong các bản thử nghiệm lần trước.

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 1
PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 2
PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 3
PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 4

Điềm Báo Zeke

Đổi tên Lá Cờ Zeke thành Điềm Báo Zeke (Zeke’s Harbinger).

PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 5
PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 6
PBE 10/7 và 13/7: Hoàn thiện Corsair Quinn 7

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: