HOTS: Blizzard Entertainment hé lộ hai tướng mới

Theo các thông tin mới cập nhật, Blizzard Entertainment vừa công bố một video ngắn giới thiệu về các nội dung mới sắp có mặt trong Heroes of the Storm. Theo đó, những người yêu thích Heroes of the Storm chuẩn bị được đón nhận hai tướng mới đến từ thế giới StarCraft là Lt. Morales và Artanis.

Ngoài ra, bản cập nhật sắp tới của Heroes of the Storm còn mang đến hai trang phục mới (Marshal Raynor và Buccaneer Falstad) với hiệu ứng kĩ năng dành riêng cho hai trang phục này. Thông tin cuối cùng được Blizzard Entertainment tiết lộ là năm thú cưỡi mới, bao gồm Marshal’s Outrider, Void Speeder, Nexus Battle Beast, Headless Horseman’s Charger và Vulture.

Tướng mới Lt. Morales và các trang phục mới

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

Tướng mới Artanis và các trang phục mới

Artanis
Artanis
Artanis
Artanis
Artanis
Artanis
Artanis
Artanis
Artanis

Trang phục mới Marshal Raynor

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

Trang phục mới Buccaneer Falstad

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

Thú cưỡi mới Marshal’s Outrider

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

Thú cưỡi mới Void Speeder

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

Thú cưỡi mới Nexus Battle Beast

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

Thú cưỡi mới Headless Horseman’s Charger

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

Thú cưỡi mới Vulture

Heroes of the Storm
Heroes of the Storm
Heroes of the Storm

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: