Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN

GameLandVN được thiết kế đặc biệt dựa trên công nghệ web 2.0 giúp tạo điều kiện tối đa cho việc đóng góp ý kiến của độc giả dành cho mỗi bài viết cũng như đăng bài. Bên cạnh họ tên của bạn sẽ có 1 avatar mặc định của hệ thống. Nếu không muốn dùng avatar mặc định của hệ thống, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để dụng avatar cho riêng mình.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Gravatar:

GameLandVN sử dụng hệ thống avatar được hỗ trợ bởi Gravatar nên bắt buộc các bạn phải đăng ký tài khoản trên Gravatar mới có thể sử dụng được hệ thống avatar này.

Truy cập vào địa chỉ: http://en.gravatar.com/site/signup/. Điền địa chỉ email mà bạn muốn gắn avatar.

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 1

Chứng thực email (kích hoạt tài khoản):

Sau khi đăng ký email bạn sẽ nhận được một cái email từ Gravatar yêu cầu chứng thực email có thật. Mở mail, click vào link chứng thực email

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 2

Hoàn tất quá trình đăng ký:

Bao gồm Username và Password. Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm Singup

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 3

Bước 2: Đăng ký avatar:

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký. Bấm vào Add one by clicking here để chọn ảnh

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 4

Chọn nơi mà bạn chứa ảnh (máy tính, trên mạng, webcam,..)

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 5

Chọn ảnh mà bạn muốn làm avatar

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 6

Chọn lựa vị trí để cắt ảnh

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 7

Chọn mức độ đánh giá cho avatar của bạn (Hệ thống đánh giá này bao gồm nhiều mức độ khác nhau. Mức G là dành cho tất cả mọi website)

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 8

Hoàn tất quá trình đăng ký avatar (Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký avarta bạn sẽ thấy như hình bên dưới)

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 9

Bình luận hoặc viết bài trên GameLandVN (Lưu ý: Phải sử dụng email đã đăng ký avatar thì mới hiển thị được avatar trên GameLandVN)

Hướng dẫn sử dụng avatar trên GameLandVN 10

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: