Infographic

Tổng hợp các tin tức và hướng dẫn chơi game được thiết kế bằng infographic, một cách thể hiện thông tin bằng hình ảnh theo hướng đơn giản và dễ hiểu.

Trải qua 10 năm phát triển với trên một trăm triệu người chơi trên toàn cầu, World of Warcraft đã trở thành một tượng đài của làng game thế giới ở thể loại trả phí giờ chơi.