Infographic: Soi hệ thống thú cưỡi trong Chiến Thần Tam Quốc

Giống như các trò chơi nhập vai cùng thể loại, thú cưỡi là bạn đồng hành không thể thiếu của người chơi Chiến Thần Tam Quốc. Hệ thống thú cưỡi của Chiến Thần Tam Quốc gồm 15 bậc. Người chơi Chiến Thần Tam Quốc sẽ khởi đầu với Chiến Mã và có thể nâng cấp lên các loại thú cưỡi cao cấp hơn khi có đủ nguyên liệu nâng cấp và đạt cấp độ yêu cầu. Thú cưỡi trong Chiến Thần Tam Quốc có tiến hóa thành Sư Tử, Bạch Hổ, Hỏa Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Lôi Long và cao cấp nhất là Song Long.

Infographic: Soi hệ thống thú cưỡi trong Chiến Thần Tam Quốc

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: