Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers

Tiếp nối bộ ảnh cosplay về hồ ly chín đuôi Ahri trong League of Legends, coser Miyuko tiếp tục làm “điên đảo” các fan hâm mộ với bộ ảnh cosplay mới cho MMORPG Cyphers của hãng Neople. Trong bộ ảnh lần này, Miyuko thể hiện nhân vật Trixie (Cynical) cùng với một thành viên khác trong nhóm Spiral Cats là Tasha.

Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 1
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 2
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 3
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 4
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 5
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 6
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 7
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 8
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 9
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 10
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 11
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 12
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 13
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 14
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 15
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 16
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 17
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 18
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 19
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 20
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 21
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 22
Kiều nữ Miyuko hút hồn với cosplay Cyphers 23

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: