Boba Marrines và Bangkok Titans thống trị King of SEA

Vòng 5: Boba Marines 3-0 Kanaya Gaming

Vòng 6: Boba Marines 3-0 An Phat Ultimate

Vòng 7: Boba Marines 3-0 Sovereign Black

Vòng 8: Boba Marines 3-0 Go To Sleep

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: