Boba Marrines và Bangkok Titans thống trị King of SEA

Vòng 9: Boba Marines 3-0 Dulcet Essence

Vòng 10: Boba Marines 3-0 Revival Esports

Vòng 11: Boba Marines 3-0 Imperium Pro Team

Vòng 12: Boba Marines 2-3 Bangkok Titans

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: