Boba Marrines và Bangkok Titans thống trị King of SEA

Vòng 20: Bangkok Titans 3-0 Sovereign Black

Vòng 21: Bangkok Titans 3-0 Revival Esports

Vòng 22: Bangkok Titans 3-0 Go To Sleep

Vòng 23: Bangkok Titans 3-1 Dulcet Essence

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: