Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019

Vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 05/06/2019 với sự góp mặt của 10 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc. Các đội tuyển vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt và Bo3 để chọn ra sáu đội tuyển đứng đầu tham dự vòng chung kết.

THỂ THỨC THI ĐẤU

Mười sáu đội tuyển tham dự.

Vòng tròn một lượt.

Tất cả các trận đấu đều là Bo3.

Năm đội tuyển đứng đầu vòng bảng tham dự vòng chung kết.

Hai đội tuyển đứng cuối vòng bảng tham dự vòng thăng hạng LCK Mùa Xuân 2020.

ĐỘI TUYỂN THAM DỰ


Afreeca Freecs

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Afreeca Freecs

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Afreeca FreecsDAMWON Gaming

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của DAMWON Gaming

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của DAMWON GamingGen.G

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Gen.G

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Gen.GGriffin

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Griffin

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của GriffinHanwha Life

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Hanwha Life Esports

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Hanwha Life EsportsJin Air Green Wings

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Jin Air Green Wings

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Jin Air Green WingsKingzone DragonX

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của KING-ZONE DragonX

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của Kingzone DragonXKT Rolster

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của KT Rolster

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của KT RolsterSANDBOX Gaming

Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt đi vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của SANBOX Gaming

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của SANDBOX GamingSK Telecom T1

Đội hình lượt đi vòng bảng
SK Telecom T1

Đội hình lượt về vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 của SK Telecom T1LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ


Tuần 1

05/06/2019
JAG 0 15:00 2 KT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
GEN 2 18:00 1 DWG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
06/06/2019
SB 2 15:00 0 HLE
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
GRF 2 18:00 1 AF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
07/06/2019
SKT 2 15:00 1 JAG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
KZ 2 18:00 0 GEN
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
08/06/2019
HLE 2 15:00 0 KT
DWG 0 18:00 2 GRF
09/06/2019
SB 0 15:00 2 KZ
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
AF 2 18:00 1 SKT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8


Tuần 2

12/06/2019
HLE 0 15:00 2 AF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
GRF 1 18:00 2 SB
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
13/06/2019
GEN 2 15:00 0 JAG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
KZ 2 18:00 1 SKT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
14/06/2019
KT 1 15:00 2 DWG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
GRF 2 18:00 0 HLE
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
15/06/2019
AF 2 15:00 1 KZ
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
SKT 0 18:00 2 SB
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
16/06/2019
KT 2 15:00 1 GEN
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
JAG 1 18:00 2 DWG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8


Tuần 3

19/06/2019
DWG 2 15:00 1 SKT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
KZ 2 18:00 0 JAG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
20/06/2019
GRF 2 15:00 0 KT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
GEN 2 18:00 1 HLE
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
21/06/2019
SB 2 15:00 1 AF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
KZ 1 18:00 2 DWG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
22/06/2019
SKT 0 15:00 2 GRF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
HLE 2 18:00 0 JAG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
23/06/2019
AF 0 15:00 2 GEN
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
SB 2 18:00 1 KT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8


Tuần 4

26/06/2019
GEN 0 15:00 2 SB
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
JAG 0 18:00 2 GRF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
27/06/2019
DWG 2 15:00 0 AF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
SKT 2 18:00 0 KT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
28/06/2019
HLE 1 15:00 2 KZ
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
JAG 0 18:00 2 SB
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
29/06/2019
GEN 0 15:00 2 SKT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
KT 0 18:00 2 AF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
30/06/2019
DWG 2 15:00 0 HLE
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
KZ 0 18:00 2 GRF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5


Tuần 5

10/07/2019
KT 1 15:00 2 KZ
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
SKT 2 18:00 0 HLE
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
11/07/2019
SB 0 15:00 2 DWG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
AF 2 18:00 0 JAG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
12/07/2019
GRF 0 15:00 2 GEN
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
KT 0 18:00 2 SKT
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
13/07/2019
SB 2 15:00 0 JAG
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5
DWG 1 18:00 2 KZ
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
14/07/2019
AF 2 15:00 1 GRF
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 8
HLE 0 18:00 2 GEN
Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 4Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 5


Tuần 6

18/07/2019
SB 15:00 GEN
KZ 18:00 HLE
19/07/2019
JAG 15:00 SKT
AF 18:00 KT
20/07/2019
GRF 15:00 DWG
GEN 18:00 KZ
21/07/2019
JAG 15:00 AF
HLE 18:00 SB


Tuần 7

25/07/2019
KT 15:00 GRF
SKT 18:00 GEN
26/07/2019
DWG 15:00 SB
JAG 18:00 HLE
27/07/2019
KZ 15:00 AF
GEN 18:00 KT
28/07/2019
GRF 15:00 SKT
DWG 18:00 JAG


Tuần 8

01/08/2019
SKT 15:00 KZ
AF 18:00 DWG
02/08/2019
KT 15:00 HLE
SB 18:00 GRF
03/08/2019
JAG 15:00 GEN
SKT 18:00 AF
04/08/2019
HLE 15:00 DWG
KZ 18:00 SB


Tuần 9

08/08/2019
JAG 15:00 KZ
DWG 18:00 KT
09/08/2019
AF 15:00 SB
GEN 18:00 GRF
10/08/2019
HLE 15:00 SKT
KT 18:00 JAG
11/08/2019
GRF 15:00 KZ
GEN 18:00 AF


Tuần 10

15/08/2019
SKT 15:00 DWG
KT 18:00 SB
16/08/2019
GRF 15:00 JAG
AF 18:00 HLE
17/08/2019
KZ 15:00 KT
SB 18:00 SKT
18/08/2019
DWG 15:00 GEN
HLE 18:00 GRF

BẢNG XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 SANDBOX Gaming 8-2 16-7
2 Griffin 7-3 16-7
3 DAMWON Gaming 7-3 16-10
3 Kingzone DragonX 7-3 16-10
5 Afreeca Freecs 6-4 14-11
6 Gen.G 6-4 13-10
7 SK Telecom T1 5-5 13-11
8 Hanwha Life Esports 2-8 6-16
9 KT Rolster 2-9 7-17
10 Jin Air Green Wings 0-10 2-20

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Lịch thi đấu vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 119 YouTube Facebook