Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan

Ngày 26/09/2012 vừa qua, Game First International và Blizzard Entertainment đã tổ chức một buổi lễ ra mắt phiên bản Mists of Pandaria của MMORPG World of Warcraft cực hoành tráng tại Đài Loan. Buổi ra mắt của Mists of Pandaria được tổ chức tại và có sự tham gia của hầu hết các quan chức cấp cao của Game First International, đơn vị phát hành World of Warcraft tại Đài Loan. Ngoài ra, Blizzard Entertainment còn cử hai đại diện đến tham dự buổi lễ này là ông Tom Thompson và và bà Sarah Verrall.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ ra mắt Mists of Pandaria tại Đài Loan do Gamebase đăng tải.

Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 1
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 2
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 3
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 4
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 5
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 6
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 7
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 8
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 9
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 10
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 11

Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 12
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 13
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 14
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 15
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 16
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 17
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 18
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 19
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 20
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 21

Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 22
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 23
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 24
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 25
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 26
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 27
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 28
Lễ ra mắt hoành tráng của Mists of Pandaria tại Đài Loan 29

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: