LMHT: Biểu tượng anh hùng Pentakill có mặt trong PBE

Theo các thông tin mà GameLandVN mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm biểu tượng anh hùng mới mang tên Pentakill. Biểu tượng Pentakill được bán với giá 250 RP trong máy chủ thử nghiệm.

LMHT: Biểu tượng anh hùng Pentakill có mặt trong PBE 1
LMHT: Biểu tượng anh hùng Pentakill có mặt trong PBE 2
LMHT: Biểu tượng anh hùng Pentakill có mặt trong PBE 3
LMHT: Biểu tượng anh hùng Pentakill có mặt trong PBE 4

Bên cạnh việc cập nhật biểu tượng anh hùng mới, Riot Games cũng điều chỉnh lại thời gian hồi chiêu kĩ năng Súng Liên Thanh (Q) của Tristana. Cụ thể, thời gian hồi chiêu của Súng Liên Thanh được đưa trở lại 20 giây ở tất cả các cấp độ (giống như phiên bản 4.7) thay vì 16 giây giống như bản cập nhật ngày 15/05/2014.

LMHT: Biểu tượng anh hùng Pentakill có mặt trong PBE 5

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: