LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới

Theo các thông tin mới cập nhật, tướng mới Braum đã có mặt trong máy chủ thử nghiệm PBE cùng hai bộ trang phục mới là Dragonslayer Pantheon (Pantheon Đồ Long) và Blade Queen Lissandra. Bên cạnh đó, bộ trang phục Night Hunter Rengar (Rengar Thợ Săn Bóng Đêm) cũng đã quay trở lại sau một thời gian chỉnh sửa.

Dragonslayer Pantheon

LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 1
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 2
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 3
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 4
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 5
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 6
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 7
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 8
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 9
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 10

Blade Queen Lissandra


LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 11
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 12
LMHT: Pantheon và Lissandra có trang phục mới 13

Hình ảnh và video được tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: