LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa tiến hành bổ sung một số nội dung mới cho bản đồ Summoner’s Rift mới. Cụ thể, khi lội nước ở sông sẽ có sóng nước gợn theo bước chân của nhân vật. Ngoài ra, Riot Games còn đưa cả chim, ốc sên, bươm bướm và chuột sóc vào Summoner’s Rift mới. Các nội dung mới này mới được đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE trong hai ngày 26/08 và 27/08/2014. Dự kiến, Summoner’s Rift mới sẽ ra mắt chính thức sau khi chung kết thế giới mùa bốn kết thúc.

Sóng nước gợn theo bước chân nhân vật di chuyển

LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 1
LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 2
LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 3
LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 4

Chim

LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 5
LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 6

Ốc sên

LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 7

Thằn lằn

LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 8
LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 9

Chuột sóc

LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 10
LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 11
LMHT: Riot Games đưa chim vào Summoner’s Rift mới 12

Bươm bướm

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: